Η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση (το απόλυτο εργαλείο του ανελαστικού management) ενσωματώνει τις νέες αντιλήψεις της αγοράς και υιοθετεί μεθόδους που προσδίδουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 
Μαθαίνουμε τις επιχειρήσεις να ευημερούν μέσα στο χάος και να μετατρέπουν το χάος σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 
Copyright 2018 by MATHIN